3D Grand Slam น้ำยาเช็ดทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ โดยไม่เป็นอันตราย

ในการขจัดคราบสกปรกฝังแน่นต่างๆในห้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถเจือจางในอัตราส่วน 4 : 1 (Dilute) น้ำ 4 ส่วน ต่อน้ำยา Grand Slam 1 ส่วน ลงในกระบอกฉีด Grand Slam
image
ในการขจัดคราบสกปรกฝังแน่นต่างๆในห้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถเจือจางในอัตราส่วน 4 : 1 (Dilute) น้ำ 4 ส่วน ต่อน้ำยา Grand Slam 1 ส่วน ลงในกระบอกฉีด Grand Slam
ในการขจัดคราบสกปรกฝังแน่นต่างๆในห้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถเจือจางในอัตราส่วน 4 : 1 (Dilute) น้ำ 4 ส่วน ต่อน้ำยา Grand Slam 1 ส่วน ลงในกระบอกฉีด Grand Slam

วีดีโอ วิธีการใช้งาน 3D Grand Slam

ในการขจัดคราบสกปรกฝังแน่นต่างๆในห้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถเจือจางในอัตราส่วน 4 : 1 (Dilute) น้ำ 4 ส่วน ต่อน้ำยา Grand Slam 1 ส่วน ลงในกระบอกฉีด Grand Slam
image
ในการขจัดคราบสกปรกฝังแน่นต่างๆในห้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถเจือจางในอัตราส่วน 4 : 1 (Dilute) น้ำ 4 ส่วน ต่อน้ำยา Grand Slam 1 ส่วน ลงในกระบอกฉีด Grand Slam
image
ในการขจัดคราบสกปรกฝังแน่นต่างๆในห้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถเจือจางในอัตราส่วน 4 : 1 (Dilute) น้ำ 4 ส่วน ต่อน้ำยา Grand Slam 1 ส่วน ลงในกระบอกฉีด Grand Slam
Powered by MakeWebEasy.com